Home ntmpin?ri de carte DUDI T?IM?NESCU B?L?I?? - AMURGURI

AMURGURI - DUDI T?IM?NESCU B?L?I?? (Canada)

De departe de Romnia, din Canada, poeta DUDI T?IM?NESCU B?L?I??, aduce n fa?a iubitorilor de poezie romneasc? o carte care impresioneaz? prin harul ?i seriozitatea scriitoriceasc? cu care a fost lucrat?. Doamna T?im?nescu B?l?i?? este cunoscut? cititorilor revistei Agero, de mai bine de trei ani. Dar despre cum ?i de ce scrie poeta Dudi T?im?rescu B?l?i??, cel mai bine vorbe?te chiar editorul, directorul Editurii ANAMAROL, doamna Elena Rodica Lupu, colaboratoarea noastr?, unde n acest nceput de an 2007, a v?zut lumina tiparului lucrarea de care amintim cu bucurie, dorindu-i autoarei succese literare pe m?sur? ?i pe mai departe.

Melania Cuc

redac?ia Agero