Home Activitate literara

MELANIA CUC - SCRIITOR

Membru al Uniunii Scriitorilor din Romnia

Membru al Societ??ii Scriitorilor de Limba Romn? dinQuebec, Canada

Membru de onoare al Funda?iei Culturale EMANOIL GOJDU, Oradea

25 C?r?i publicate (cronologic) ce pot fi ?i lecturate online pe acest site in cadrul bibliotecii:

 1. Peisaj L?untric, poeme - Editura Litera, Bucure?ti, 1985
 2. Dincolo de jertf? ?i iubire, poeme - Editura Macarie, Trgovi?te, 1991
 3. Impozit pe dragoste, roman - Editura Macarie, Trgovi?te, 1999
 4. Vine Mo? Cr?ciun, poezie pentru copii - Editura R?sunetul, Bistri?a, 1999
 5. Galaxii paralele, eseuri - Editura G. Co?buc, Bistri?a,2000
 6. Destin, proz? biografic? - Editura R?sunetul, Bistri?a, 2000 (Edi?iiile I ?i II)
 7. Tablete contra disper?rii, eseuri - Editura Aletheia, Bistri?a, 2002
 8. Cinnd cu Dracula, roman - Editura Aletheia, Bistri?a, 2003
 9. Biografia unui miracol, proz? - Editura, G. Co?buc, Bistri?a, 2003
 10. Versuri scrise pe z?pad?, poezii pentru copii - Editura G. Co?buc, Bistri?a, 2003
 11. www.rebel 2004.ro, eseuri - Editura G. Co?buc, Bistri?a, 2004
 12. C?su?a cu pove?ti, versuri pentru copii - Editura G. Co?buc, Bistri?a, 2005
 13. ?otron, eseuri - Editura G.Co?buc, Bistri?a, 2005
 14. Fructul oprit, roman - Editura Karuna, Bistri?a, 2006
 15. Iisus din podul bisericii, proz? - Editura Limes, Cluj Napoca, 2006
 16. F?r? nume, tablete?otron - Editura Ardealul, Tg. Mure?
 17. Femeie n fa?a lui Dumnezeu, roman - Editura Eikon, Cluj Napoca, 2007
 18. Graal, roman - Editura Nico, Tg. Mure?, 2007
 19. Miercurea din cenu??, roman - Editura ZIP, Bucure?ti, 2008
 20. Dantela de Babilon, roman - Editura Nico, Tg. Mure?, 2009
 21. Autoportret, poeme - Editura Nico, Tg. Mure?, 2009
 22. Leb?da pe asfalt, poeme - Editura Anamarol, Bucure?ti, 2010
 23. Vn?toare cu ?oim, tablete-?otron - Editura Dacia XXI, Tg. Mure?, 2010
 24. Jurnalul de la L?pu?na, jurnal - Editura Nico, Tg. Mure?, 2010
 25. Via Dolorosa, poeme - Editura Nico, Tg. Mure?, 2011

Aparitii n antologii si alte volume colective :

-Timpul poeziei, Time of poetry, antologie bilingv?, Casa de Editura Odeon, Bucuresti, 2009, coordonator Nicolae Cacoveanu

- La Beclean pe Some? cndva, editura Clubul Saeculum, 2004, volum coordonat de Aurel Podaru (proz?)

- Antologia Scriitorilor de Limba romn? din Quebec, Canada, Editura ASLRO Canada, 2009 (proz?)

- Valori ale patrimoniului bisericesc, marturie de credinta si art?, antologie de Nicolae B?ciu?, Editura Nico, 2007,(proz?)

- Patruzeci de poe?i bistri?eni contemporani, antologie de Ioan Cioba, Editura Aletheia, 2001( poeme)

- Dincoace de capital?, dincolo de provincie, (interviuri) volum coordonat de Nicolae B?ciu? , 2007.

- M?rturisirea de credin?? literar?, Editura Carpatia Press , 2006, volum coordonat de Artur Silvestri (eseu)

- Poem pentru ora?ul natal, Editura George Co?buc, 2002, volum coordonat de Dumitru Munteanu (poezie)

- Personalit??i romne ?i faptele lor, 1050-2000, Editura Venus, 2006, volum coordonat de Constantin Toni Dr?u (biografie)

- Al nou?lea cer,- antologie a grup?rii de scriitori Litera Nordului, coordonator Dumitru Munteanu, Editura George Co?buc, 2009-11-23

- Clipe de prietenie, autor Virginia Br?nescu, Editura Karuna, 2009, reflec?ii despre c?r?ile M. C.

- Exercitii de normalitate, volum de intreviuri realizat de Monica Muresan, Editura Kriterion, 2009

- Scriitori la frontiera dintre milenii, Dictionar al scriitorilor din judetul Bistrita Nasaud, Editura G. Cosbuc, 2009

Nominaliz?ri, distinc?ii, diplome, premii, medalii ob?inute, etc.

 • 1986 Premiul II pe Municipiul Bucure?ti, concursul de Poezie, CNTAREA ROMNIEI (pre?edinte de juriu. Eugen Frunz?)
 • 1989 Premiul II la publicistic?, n concursul na?ional organizat de Redac?ia CLOPOTUL din Boto?ani
 • 1988 Premiul Editurii Minerva pentru Poezie, la Festivalul de literatur? MO?TENIREA V?C?RE?TILOR Trgovi?te (Pre?edinte de juriu Mircea Horia Simionescu)
 • 1988 Premiul revistei LUCEAF?RUL la concursul de Poezie GEORGE CO?BUC. Bistri?a
 • 1987 Premiul revistei CNTAREA ROMNIEI pentru Poezie, la Concursul na?ional de Poezie PANAIT CERNA - Tulcea (pre?edinte juriu Lauren?iu Ulici)
 • 1987 Premiul GEORGE CO?BUC pentru Poezie, la Festivalul de Poezie GEORGE CO?BUC, Bistri?a (presedinte juriu Ioan Oarc?su)
 • 1987 Premiul Revistei FLAC?RA la concursul na?ional de Crea?ie literar?, organizat de Consiliul Jude?ean Br?ila (pre?edintele juriului F?nu? Neagu)
 • 1987 Premiul Revistei TRIBUNA , pentru Poezie, la Festivalul de literatura MO?TENIREA V?C?RE?TILOR, Trgovi?te (pre?edintele juriului Mircea Horia Simionescu)
 • 1999 DIPLOMA DE EXCELEN?? acordat? de FER- Bistri?a, pentru contribu?ia adus? n peisajul cultural artistic al jude?ului Bistri?a N?s?ud
 • 2001 Premiul Special al Juriului pentru romanul CINND CU DRACULA, la Saloanele LIVIU REBREANU, Bistri?a, (pre?edintele juriului Olimpiu Nusfelean)
 • 2001 Diploma de Onoare, acordat? de PRM ?i FER, Filialele Bistri?a N?s?ud, pentru activitate literar?
 • 2002 Premiul Special pentru VOLUMELE publicate, la concursul de proz? LIVIU REBREANU Bistri?a (membru al juriului Nicolae Gheran)
 • 2002 Premiul ziarului R?sunetul, la Concursul pentru VOLUM, Festivalul de Poezie GEORGE CO?BUC Bistri?a
 • 2003 PREMIUL pentru ESEU la Concursul Na?ional de poezie ?i eseu, Octavian -
 • 2003 Diploma de Onoare, acordat? pentru activitate cultural? deosebit? de Casa de Cultur? a Municipiului Bistri?a
 • 2003 DIPLOMA ?i Premiul I , acordat n Concursul na?ional de proz? LIVIU REBREANU (pre?edintele juriului Mihai Sin)
 • 2006 Membru de onoare al Societ??ii Culturale ANTON PANN din municipiul Rmnicu-Vlcea
 • 2006 Membru de onoare al Funda?iei Culturale EMANOIL GOJDU, Oradea
 • 2007 Premiul Municipiului Bistri?a pentru Literatur? pe anul 2007
 • 2007 Premiul pentru Literatur?,, Romulus Guga,, pentru volumul Graal, acordat de Direc?ia de Cultur? Mure?, 2007
 • 2008 Medalia ,,Crucea celui de-Al Doilea R?zboi Mondial,, pentru promovarea romnismului prin literatur?, acordat? de Asocia?ia Veteranilor de R?zboi, n decembrie 2008.


Cronici ?i referin?e la c?r?ile publicate au ap?rut n 3 volume colective, de critic? literar?, ?i n publica?ii ca:

 • Romnia Literar? 12 noiembrie, 1987; 24 decembrie 1987, 18 februarie 1988; 5 mai 1988;
 • Clopotul-Boto?ani, 18 august 1989
 • Luceaf?rul, 18 iunie 1987;
 • Flac?ra,19 iunie 1987;
 • S?pt?mna, Bucure?ti, 3 martie 1989;
 • Tribuna, Cluj, 22 decembrie 1988;
 • Steaua;
 • Contemporanul, 14 iulie 1989, 4 august 1989;
 • Suplimentul literar-artistic al Scnteii tineretului, 27 februarie 1988;
 • S?pt?mna Financiar?, 5 iunie 2006, 13 noiembrie 2006;
 • R?sunetul-Bistri?a (foarte frecvent);
 • Cri?ana, Oradea,din 22 sept.2003;
 • Ora sideral?Oradea, 3 sept.2004;
 • Mesagerul de Bistri?a N?s?ud: 19 aprilie 2003;
 • Informa?ia Bucure?tiului, 23 aprilie 1989;
 • Trgovi?tea nr.2 din 1995;
 • Romnia Liber? 13 decembrie 2005; 16 august,1999;
 • Jurnalul de Dmbovi?a , 11 decembrie 2001;
 • Curentul, 6 iulie 1999;
 • Tineretul liber, 2 noiembrie 1995;
 • Ziarul Financiar (de Duminic?) Bucure?ti, 22 sept,2006;
 • Axioma, Ploie?ti, nr.33, martie 2006.
 • Conexiuni, Bistri?a, num?rul din decembrie 2006;
 • Dacia Literar?, Ia?i, dec.2008,
 • Via?a de pretutindeni, Arad, ianuarie 2009;
 • Oglinda literar?, Vrancea, 2008, 2009;
 • Anotimpuri literare, Arad 2007;
 • Climate literare,Trgovi?te, ianuarie 2009;
 • Familia, Oradea, 2007 ?i 2008;
 • Singur, Trgovi?te, 2008;
 • Caiete silvane, Zal?u, 2008;
 • Lamura, Craiova, ianuarie 2009;
 • PressStar- Rmnicu Vlcea, ian. 2009;
 • Agero Stuttgart, n cursul anilor 2007, 2008, 2009;
 • Asyimteria Paris, n cursul anilor 2007, 2008;
 • Observatorul Toronto, n cursul anilor 2007, 2008;
 • Arizona Times, 2008, 2009 etc.
 • La Radio Romnia ?i posturile tv Pro TV, Antena I, Romnia Interna?ional si B1 TV, la Radio Cluj ?i n aproape toat? mass-media bistri?ean?.
 • Pro TV romanul "Cinnd cu Dracula" a fost prezentat n cadrul emisiunii "Parte de carte" la rubrica "Cartea S?pt?mnii" de c?tre Dan C. Mih?ilescu.

Dintre criticii care au scris despre activitatea sa literar?:

 • Nicolae Scurtu, n S?pt?mna, Bucure?ti, 21 aprilie 1989;
 • Dan C. Mih?ilescu, la Parte de carte, februarie 2004;
 • Gheorghe Grigurcu, recomandare pentru Uniunea Scriitorilor din Romnia ;
 • Iulius ?undrea la Radio Romnia, mai 1987;
 • Ion Zubascu, Flac?ra 2 iunie 1989;
 • George Chiril?, Contemporanul , 14 iulie 1989, 4 august 1989;
 • Ion Butnariu, Informatia Bucure?tiului, 23 aprilie 1988;
 • Ion Petrache, Radio Romnia, 1972,
 • Grigore M?r??anu, Flac?ra
 • Munca: Elena Petrescu Calciu, 31 martie 1988(vezi programul radio, nr.8, 1988);
 • Paul Grigoriu, martie 2004, Radio Romnia;
 • Viorica Nania, S?pt?mna 1987, Bucuresti,
 • Ion V?duva Poenaru, Munca, aprilie 1988;
 • Gavril Moldovan, Ecoul, Bistri?a, 19 aprilie 1988;
 • Titus Vjeu, Radio Cultural 5 februarie 1988, iunie 2005;,
 • Virgil Ra?iu, Mesagerul de Bistri?a, 19 aprilie 2003;
 • Ion Moise, R?sunetul;
 • George Mihalcea, Lumea c?r?ilor, B1 RV, Bucure?ti, din iunie 2006;
 • Gabriela Magirescu, Tinerertul Liber, 2 noiembrie,1995;
 • Lucia Verona, S?pt?mna Financiar?, 5 iunie,2006, 13 noiembrie,2006;
 • Alex ?tef?nescu (Ziarul financiar, 6 februarie 2006),
 • Petre Ciupitu, Trgovi?tea ,nr.2-3 din 1995;
 • Ion Radu Z?greanu, R?sunetul,14 noiembrie 1999;
 • Florin Laz?r, Aripi siderale, Oradea, 3 septembrie 1994;
 • Adrian Manraca, R?sunetul, 7 mai 2005;
 • Aurel Podaru, 2 octombrie 1999;
 • Vasile Gaurean, 10 februarie 2000;
 • Mihail I Vlad, Jurnalul de Dmbovi?a, 21 august 1999;
 • Cornel Cotutiu, R?sunetul, 28 iunie 2000;
 • Constantin Cuble?an, R?sunetul, 7 decembrie 2002;
 • Adrian Popescu, Steaua , R?sunetul 7 decembrie 2002;
 • Adrian Bucurescu, Romnia Liber?, 18 august 1999, 13 decembrie 2003;
 • Valentin Ta?cu, R?sunetul , 7 decembrie 2002;
 • Horia C. Deliu, Cadran 2001;
 • Artur Silvestri, n volumul M?rturisire de credin?? literar?, Editura Carpatia Press, Bucure?ti, 2006;
 • Sabina Madu?a, n manuscris;
 • Vasile Tama?, R?sunetul , 7 mai 2005;
 • Menut Maximinian, R?sunetul, 30 octombrie 2006;
 • Victor ?tir, Mesagerul , 20 februarie 2003;
 • Al. Sfarlea, Cri?ana, Oradea, 22 septembrie 2003;
 • Tit-Liviu Pop, Mesagerul, 20 mai 2001;
 • Geo C?lug?rul, R?sunetul , Bistri?a, 30 martie 2006.,
 • Nicolae Georgescu n R?sunetul, feb.2009;
 • Ion Pachia Tamomirescu n Axioma din Ploie?ti, martie 2007, Lamura din Craiova ian. 2009 etc.,
 • Aureliu Goci n Agero Stuttgrat , n dec.2008 ?i Dacia Literar? n decembrie 2008;
 • Iulian Chivu ,n Agero Stuttgart , dec.2008, Contrasens din Ro?iori de Vede, ianuarie 2009, Oglinda literar? nr.86, feb. 2009;
 • Monica Mure?an, n Oglinda literar?, 2007;
 • Nicolae B?ciu?, n Mesagerul de BN , n sept. 2007 etc.;
 • ?tefan Doru Dancu?, n revistele Singur ?i Agero Stuttgart, pe parcursul anilor 2007 ?i 2008,
 • Tudor Negoescu, n Agero Stuttgart, ianuarie 2009;
 • George Roca, Agero Stuttgart, martie 2007;
 • Constantin M?lina?, n Carte ?i Arte, ianaurie 2009.